NHẬN DIỆN MỚI BAO BÌ VÀ NHÃN SẢN PHẨM

10/11/2016 09:39 AM

HỆ KHUNG TRẦN NỔI: EliteLINE, SmartLINE, SlimLINE, TopLINE Plus, FineLINE Plus
Đối với Nhãn dán trên bao bì:

1.    Logo mới của Vĩnh Tường: logo Vĩnh Tường Saint-Gobain
2.    Các chứng nhận, giải thưởng chính thức đặt trên nhãn mới: 

- Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

- Chứng nhận ASTM 

- Hệ thống quản lý môi trườngISO 14001: 2004

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

3.    Các thông tin còn lại không thay đổi

- Nhãn song ngữ Anh – Việt

- Nhãn loại 1:  màu vàng, hàng ngoài quy cách có nhãn ghi rõ thông tin quy cách theo yêu cầu của khách hàng

4.    Không có sản phẩm loại 2

Đối với bao bì của sản phẩm:

1. Logo mới của Vĩnh Tường: logo Vĩnh Tường Saint-Gobain 
2. Các thông tin khác không đổi, gồm: 
 - Bao bì cho hệ Khung trần nổi (Smartline, Slimline, Topline Plus, Fineline Plus) có dải màu vàng trên nền giấy carton.
- Màu sắc băng keo bọc đầu hộp như hiện tại: 
    + FineLINE Plus: xanh dương;
    + TopLINE Plus: xanh lá;
    + SlimLINE: vàng; 
    + SmartLINE: xám.
3. Hệ khung Vĩnh Tường EliteLINE vẫn duy trì hộp bao bì màu trắng
4. Không có sản phẩm loại 2

HỆ KHUNG TRẦN CHÌM: OMEGA, SERRA, TRIFLEX, ALPHA, BASI, EKO, TIKA, M29

 

 

1.    Logo mới của Vĩnh Tường: logo Vĩnh Tường Saint-Gobain 
2.    Các chứng nhận, giải thưởng chính thức đặt trên nhãn mới
- Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
- Chứng nhận ASTM 
- Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004
- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
3.    Các thông tin còn lại không thay đổi
- Nhãn song ngữ Anh – Việt
- Nhãn loại 1:  màu vàng, hàng ngoài quy cách có nhãn ghi rõ thông tin quy cách theo yêu cầu của khách hàng
4.    Không có sản phẩm loại 2
HỆ KHUNG VÁCH NGĂN

 

1.    Logo mới của Vĩnh Tường: logo Vĩnh Tường Saint-Gobain
2.    Các chứng nhận, giải thưởng chính thức đặt trên nhãn mới
- Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
- Chứng nhận ASTM 
- Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004
- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
3.    Các thông tin còn lại không thay đổi
+ Nhãn song ngữ Anh – Việt
+ Nhãn loại 1:  màu vàng, hàng ngoài quy cách có nhãn ghi rõ thông tin quy cách theo yêu cầu của khách hàng
4.    Không có sản phẩm loại 2
TẤM TRANG TRÍ VĨNH TƯỜNG DECO
Nhãn kiện DECO nền thạch cao

Nhãn kiện DECO nền tấm cứng

1.    Logo mới của Vĩnh Tường: logo Vĩnh Tường Saint-Gobain
2.    Các chứng nhận, giải thưởng chính thức đặt trên nhãn mới
- Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
- Chứng nhận ASTM 
- Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004
- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
- Chứng nhận Nhãn hàng xanh (nền tấm cứng)
- Chứng nhận hợp quy VIBM
3.    Các thông tin về nhận diện sản phẩm giữ như hiện tại: 
Cách in phun mới trên mặt sau của tấm: 
Dòng 1: VINHTUONG + mũi tên hướng dẫn chiều lắp tấm 
Dòng 2: LOT: ABC123456-DEF
-ABC: Tổ, số máy (3 số). 
-123456: ngày tháng năm sản xuất (6 số)
-DEF: số lô (3 số)
Ví dụ: 
LOT: 201061114-053
Tổ 2, Máy 1, sản xuất 06/11/2014, lô 53

TẤM TRANG TRÍ VĨNH TƯỜNG DECO PLUS

Nhãn kiện DECO plus nền thạch cao

 

Nhãn kiện DECO plus nền tấm cứng

1.    Logo mới của Vĩnh Tường: logo Vĩnh Tường Saint-Gobain 

2.    Các chứng nhận, giải thưởng chính thức  đặt trên nhãn mới

- Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
- Chứng nhận ASTM 
- Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004
- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 
- Chứng nhận Nhãn hàng xanh (nền tấm cứng)
- Chứng nhận hợp quy VIBM
3.    Các thông tin về nhận diện sản phẩm giữ như hiện tại: 
Cách in phun mới trên mặt sau của tấm: 
Dòng 1: VINHTUONG + mũi tên hướng dẫn chiều lắp tấm 
Dòng 2: LOT: ABC123456-DEF
-ABC: Tổ, số máy (3 số) . 
-123456: ngày tháng năm sản xuất (6 số)
-DEF: số lô (3 số)
Ví dụ: 
LOT: 201061114-053 , Tổ 2, Máy 1, sản xuất 06/11/2014, lô 53

PHỤ KIỆN: NHÃN & BAO BÌ   

Đối với nhãn:

 

1.    Logo mới của Vĩnh Tường: logo Vĩnh Tường Saint-Gobain 
2.    Các chứng nhận, giải thưởng chính thức  đặt trên nhãn mới
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
 Chứng nhận ASTM 
 Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004
 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
Đối với bao bì:

 

 

1.    Bao bì ny lông: Logo Vĩnh Tường thay bằng logo Vĩnh Tường – SaintGobain.
2.    Bao bì thùng carton: Logo Vĩnh Tường thay bằng logo Vĩnh Tường – SaintGobain, có dải màu vàng in trên bao bì carton.
3.    Nhận diện sản phẩm:
-    Khóa liên kết: Alpha, Tika, M29 màu nhôm trắng chuyển sang resin vàng.
-    Khóa liên kết: Omega, Triflex sử dụng 2 màu nhôm trắng hoặc resin vàng.
Thanh: V đục lỗ, Z đục lỗ, L đục lỗ, U đục lỗ: màu nhôm trắng chuyển sang resin vàng.
Áp dụng cho phụ kiện: 
-    Pát 2 lỗ, Tender, Tender PK 223, móc treo Omega
-    Đinh thép Vĩnh Tường, Vít kỳ lân Vĩnh Tường
-    Băng giấy Vĩnh Tường, Băng keo lưới Vĩnh Tường
-    Khóa liên kết: Omega, Triflex, Alpha, Basi, Tika, M29
-    Thanh V đục lỗ, Z đục lỗ, L đục lỗ, U đục lỗ
Các quy cách đóng gói của phụ kiện không đổi:
-    Vít kỳ lân Vĩnh Tường, Đinh thép Vĩnh Tường : 1kg/ bịch
-    Băng giấy Vĩnh Tường, Băng keo lưới Vĩnh Tường: 1 cuộn/ bịch
-    Thanh: V, Z, L, U đục lỗ: 40 thanh/bó
-    Pát 2 lỗ: 2500 cái/ thùng
-    Tender: 2000 cái/ thùng
-    Tender PK 223: 600 cái/ thùng
-    Móc treo Omega: 1000 cái/ thùng
-    Khóa liên kết: Alpha: 2500 cái / thùng
-    Omga: 400 cái/ thùng
CỬA THĂM TRẦN 

 

 

 -    Đối với nhãn:

1.    Logo mới của Vĩnh Tường: logo Vĩnh Tường Saint-Gobain 

2.    Các chứng nhận,  giải thưởng chính thức  đặt trên nhãn mới
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
 Chứng nhận ASTM 
 Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004
 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
-    Đối với bao bì:
1.     Logo Vĩnh Tường thay bằng logo Vĩnh Tường - SaintGobain, có dải màu vàng trên nền bao bì carton.
2.    Thông tin nơi sản xuất, thông tin liên lạc
3.    Công dụng sản phẩm Cửa thăm trần, được sản xuất trên nền các loại tấm thạch cao/ tấm cứng.
4.    Quy cách của sản phẩm: hình ảnh và bản vẽ chi tiết của sản phẩm.

Các tin tức khác