SẢN PHẨM

* Giá sản phẩm theo công bố của Vĩnh Tường vào ngày 20/04/2014